Po spotkaniu można będzie nabyć książkę autorstwa prof. Ryszarda Czarnego, który jako jedyny w Polsce podjął tę mało popularną u nas tematykę.