Tomasz Grzybowski jest absolwentem Studium Gitary Klasycznej w Kielcach w klasie Jerzego Pikora, które ukończył w roku 2008. Obecnie jest studentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie gitary st. wykł. Krzysztofa Sadłowskiego. Jest zdobywcą nagród i wyróżnień w konkursach gitarowych o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym, m.in. podczas XV Międzynarodowego Konkursu Gitarowego im. Czesława Droździewicza (Krynica Zdrój, 2010) czy VIII Ogólnopolskiego Konkursu Gitary Klasycznej (Kielce, 2009). Tomasz Grzybowski pobierał lekcje mistrzowskie u takich artystów, jak m.in. Hubert Kaeppel (Niemcy), Marco Socias (Hiszpania) czy Hopkinson Smith (USA). Występuje również jako kameralista, w której to dziedzinie doskonali się obecnie m.in. pod okiem Marcina Dylli. Oprócz muzyki poważnej, bierze udział w wielu różnorodnych projektach muzycznych z zakresu jazzu i szeroko pojętej muzyki rozrywkowej, gdzie gra również na gitarach akustycznych i elektrycznych.