Wybrane obrazy z kolekcji Tomasza Zielińskiego znajdujące się w zbiorach
Muzeum Narodowego w Kielcach

 

Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach  

 

Józef Szermentowski
Widok Sandomierza od strony Wisły, 1855, olej.

 

Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach Józef Szermentowski
Chęciny (Procesja w Chęcianach), 1857, olej.
Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Kielcach

Franciszek Kostrzewski
Powrót z jarmarku z Kielc, ok. 1850, olej.