Lista uczestników:

1. Iwona Pedryc
2. Izabela Stefańska
3. Tomasz Kręcicki
4. Grzegorz Bogusz
5. Anna Frankiewicz
6. Emilia Lisowska
7. Magdalena Guldzińska
8. Jacek Hipsz
9. Ewa Nowak
10. Monika Sojda

Organizacja pleneru
– prof. Małgorzata Bielecka

Prowadzenie zajęć
- prof. M. Bielecka i dr H. Sikora
(Instytut Sztuk Pięknych UJK w Kielcach)


Plener odbył się dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz życzliwej pomocy gospodarzy klasztoru na Świętym Krzyżu - Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej.